KONTAKTNI PODATKI


GSM: 041 527 336  info@geodet-puhar.si  http://www.geodet-puhar.si 

STORITVE


GEODETSKI NAČRT
ZAKOLIČBA OBJEKTA
EVIDENTIRANJE STAVBE
UREDITEV MEJE
PRENOS MEJE V NARAVO
PARCELACIJA
IZRAVNAVA MEJE
ODMERA DOLŽINSKIH OBJEKTOV

Ročevnica 61
4290 Tržič, Slovenija

image